Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu

Abychom Vám mohli zasílat pravidelná sdělení a novinky z našeho eshopu, potřebujeme od vás emailovou adresu, na kterou Vám sdělení budeme zasílat.


PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU
PŘI VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

1.         TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem osobních údajů je obchodní společnost Aromaticus s.r.o., IČO: 09376241, se sídlem             Danielova 783/4, Čakovice, 196 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u             Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 335369 (dále jen „Správce“).

1.2.      Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Danielova 783/4, Čakovice, 196             00 Praha 9, adresa elektronické pošty info@aromaticus.cz, telefon +420 607 567 767 (dále jen             „Kontaktní údaje Správce“).

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.         POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.      Návštěvník e-shopu www.aromaticus.cz jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním             a odesláním kontaktního formuláře uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále             jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)             2016/679 (dále též jako „GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů             poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.

2.2.      Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní             údaje:

            - emailová adresa;

             (dále jen „Osobní údaje“).

3.         ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.      Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro zasílání obchodních             sdělení Správce, zejména zasílání slev na zboží nabízené Správcem, zasílání nabídek a             informačních e-mailu o zboží a službách nabízených Správcem a dalších reklamních,             marketingových či obchodních sdělení Správce, včetně provádění průzkumu trhu Správcem.

3.2.      Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování             ve smyslu čl. 22 GDPR.

3.3.      Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání             jakéhokoli vztahu.

 4.         DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 4.1.      Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:

            4.1.1. Osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové             nebo IT služby.

4.2.      Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní             organizaci.

5.         DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění             účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však třicet tři (3) roky od udělení Souhlasu.

6.         PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.      V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:

            6.1.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů             může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a             pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou             zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud             Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k             automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat             kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může             Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

            6.1.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv             požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;

            6.1.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní             údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak             zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování,             (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné             důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;

            6.1.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší             sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá             přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce             Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro             účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti             zpracování dle čl. 6.1.6. této informační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze             uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto             Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních
            nároků;

            6.1.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat             Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy,             ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to             technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci;

            6.1.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt             údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých             Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže             závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho             právy a svobodami.

6.2.      Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce             buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích             Správce.

6.3.      Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro             ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz).

7.         ODVOLÁNÍ SOUHLASU

7.1.      Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše             uvedených skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat prostřednictvím formuláře             dostupného u Správce nebo libovolnou formou prostřednictvím Kontaktních údajů Správce.

 7.2.     Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl             udělen před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Osobní             údaje budou smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů