Zpracování osobních údajů pro účely recenze produktu

Abychom mohli recenzi zpracovat a zobrazit na našem shopu, potřebujeme od vás emailovou adresu a jméno, pod kterém se recenze bude zobrazovat. Emailová adresa je u nás v bezpečí, nebudeme ji nikomu předávat. Platnost souhlasu je nastavena na 1 rok.


PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU
PŘI VYPLNĚNÍ A PUBLIKACE RECENZE ZBOŽÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

1.   TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.   Správcem osobních údajů je obchodní společnost Aromaticus s.r.o., IČO: 09376241, se sídlem          Danielova 783/4, Čakovice, 196 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského          soudu v Praze, oddíl C, vložka 335369 (dále jen „Správce“).

1.2.   Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Danielova 783/4, Čakovice, 196          00 Praha 9, adresa elektronické pošty info@aromaticus.cz, telefon +420 607 567 767 (dále jen          „Kontaktní údaje Správce“).

1.3.   Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.      POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1.   Návštěvník e-shopu www.aromaticus.cz jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním          FORMULÁŘE S RECENZÍ ZBOŽÍ Správce a jeho odesláním uděluje Správci souhlas se zpracováním          osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského          parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním          osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace. 

2.2.   Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní          údaje:
         - jméno a příjmení;
         - emailová adresa;
         - další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou          sděleny Subjektem údajů v kontaktním formuláři, aniž by byly vyžadovány Správcem;

         (společně dále jen „Osobní údaje“). 

3.      ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1.   Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro ověření validity recenze          prostřednictvím zadané emailové adresy Subjektu údajů a zveřejnění recenze Subjektu údajů o          zboží Správce na e-shopu včetně jména a příjmení Subjektu údajů (bez emailové adresy). 

3.2.   Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve          smyslu čl. 22 GDPR.  

3.3.   Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli          vztahu. 

4.      DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1.   Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám: 

        4.1.1. V případě jména a příjmení jakémukoli návštěvníkovi e-shopu Správce 

        4.1.2. Osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo                   IT služby.

4.2.    Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní                      organizaci. 

5.      DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1.   Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu          zpracování Osobních údajů, nejdéle však po dobu provozu e-shopu Správce, či do doby stažení          příslušného zboží z nabídky Správce. 

6.      PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.   V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva: 

         6.1.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může          kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud          jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou          zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud          Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému          rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních          údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat          přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

         6.1.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv          požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné; 

         6.1.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje          pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii)          Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů          vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,          (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost; 

         6.1.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší          sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá          přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce          Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely          zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování          dle čl. 6.1.6. této informační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další          zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní údaje jsou          potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

         6.1.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat          Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve          strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to          technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci; 

         6.1.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt          údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních          údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné          oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a          svobodami. 

6.2.   Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce          buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích          Správce. 

6.3.   Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro          ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz). 

7.      ODVOLÁNÍ SOUHLASU

7.1.   Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše          uvedených skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat prostřednictvím formuláře          dostupného u     Správce nebo libovolnou formou prostřednictvím Kontaktních údajů Správce. 

7.2.   Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl udělen          před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Osobní údaje          budou smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů